Prijsnoteringen mei

14 mei 2018 |

Bekijk hier de prijsnoteringen van mei

Granen
De matif is wat gestegen over de laatste weken, toch is er geen reden te bedenken dat deze stijging doorzet. Juist de warme periode heeft gezorgd voor betere groeiomstandigheden. De droogte zou nu een kritische factor kunnen zijn. Export aan tarwe loopt nog steeds flink achter ten opzichte van vorig jaar. Met andere woorden; de voorraad aan tarwe is nog flink hoog bij oogstovergang. Om een echte daling in tarwe te beleven zal er vanuit USA goede berichten moeten komen ten aanzien van hoger temperaturen. De inzaai van zomertarwe was (te) laat, nu moeten de groeiomstandigheden daar flink verbeteren om de opgelopen vertraging te compenseren en om daarmee de gemiddelde opbrengsten te kunnen halen.

Zuivel
De botermarkt is overspannen. Ondanks dat de melkprijs blijft zakken, stijgt de boternotering week na week. Er is geen éénduidige verklaring voor te geven. Meest simpele is dan nog dat de vraag naar boter enorm is en de vraag het aanbod overtreft. Uiteraard kan een systeem van melkprijsdalingen in combinatie met stijging van boterprijzen niet lang blijven duren. Het is afwachten wat er eerst aangepast wordt; of de melkprijs gaat omhoog of de stijging van boter zal moeten stoppen. De melkpoederprijzen beginnen nu ook weer te stijgen, maar dat kan ook alleen komen door extra vraag van de ijsbereiders.

Olie
Historisch gezien zijn de plantaardige olie-prijzen op een redelijk laag niveau. De oliemarkt is afhankelijk van weersomstandigheden, vraag naar biodiesel en overheidsbeslissingen. De raapolie-industrie draait momenteel volop. De oogst ziet er goed uit. Zo aan het begin van de campagne zien we een kleine prijsstijging van de raapolie, maar de verwachting is dat deze niet blijvend zal zijn.Terug naar overzicht