Prijsnoteringen juni 2019

13 juni 2019 |

Prijsnotering juni 2019

GRANEN
Bijna “traditioneel” stijgen de prijzen in de Verenigde Staten van de mais, en daarmee ook de tarwe, in de maanden juni en juli. Dat komt door de jaarlijks terugkerende emoties ten aanzien van de weersverwachtingen (te koud en te droog) en door de fondsen die gedwongen zijn flink bij te kopen om hun (short)posities aan te vullen. Bijna traditioneel volgt de Europese markt deze trend, al is het dit jaar minder heftig dan voorgaande jaren. In Europa zijn de inschattingen voor een goede oogst nog steeds zeer positief. Daarnaast worden de eindvoorraden oude oogst hoger ingeschat dan verwacht. Deze kenmerken blijven druk houden op de tarweprijzen in de EU. Natuurlijk kan het weer ook hierin nog steeds een spelbreker zijn. Het is nog steeds te droog.

ZUIVEL
Na een periode van 5 weken zien we nog steeds stabiele boterprijzen. De botermarkt is onderuitgegaan en zelfs door de barrière van € 4,--/kg gezakt. Een gouden regel met snelle prijswijzigingen (naar beneden, maar ook naar boven) is dat dit nooit voor een lange termijn is. Al te vaak komt er na zo’n dal of piek weer een herstel- of correctiemoment. Dit zou snel kunnen gebeuren nu de grootste piek aan melkproductie inmiddels achter ons ligt en de EU-boter nu ineens zeer aantrekkelijk is voor de wereldmarkt. Hierdoor zou de vraag snel kunnen stijgen en daarmee dus ook de prijs. Een kanttekening is dan nog wel dat de voorraad boter in de EU altijd nog hoger ligt dan het historisch gemiddelde.

OLIE
De marktsituatie voor soja is over de afgelopen 4 weken onveranderd. De parameters zoals de handelsbesprekingen, groeiende vraag naar biodiesel, stijgend aanbod en productie zijn nog steeds van invloed op de prijs, maar geen enkele parameter heeft nog zo’n grote invloed dat de sojaprijs wezenlijk veranderd. Ook het prijsniveau van raapolie is vlak te noemen; geen pieken en dalen. Het weer blijft een onzekere rol spelen voor wat betreft de aanhoudende droogte in West-Europa. Aan de andere kant worden er in de Baltische staten en Oekraïne grote oogsten verwacht. Deze 2 factoren houden de raapolie-prijzen redelijk constant.

Terug naar overzicht