Prijsnoteringen februari

08 februari 2018 |

Bekijk hier de prijsnoteringen van februari

Granen
De tarwemarkt is “nog” betrekkelijk rustig. De winter zet nog niet echt door m.u.v. de alpenlanden. In met name (Noord) Duitsland is enorm veel regen gevallen. Hierdoor is de bemesting problematisch te noemen. Door de strengere bemestingswetgeving in Duitsland mag er niet meer bijgemest worden. De verwachting is dan ook dat de opbrengst van oogst 2018 van hoogeiwit tarwe sterk onder het gemiddelde zal uitkomen.
De matif is wat aan schommelingen onderhevig geweest onder invloed van de Dollar en berichten uit de VS over verslechterde condities van de Amerikaanse wintertarwes. De premies op de Matif zijn echter niet gezakt, maar zelfs nog gestegen. Veel laag eiwit baktarwe verdwijnt naar de feed. De feedmarkt bepaalt momenteel de tarweprijzen. Dat heeft na verloop van tijd grotere gevolgen voor de premies op de hogere eitwit baktarwe, want het aanbod zal steeds kleiner worden terwijl de vraag gelijk blijft. Aanbieders van deze tarwes blijven dan ook zo lang mogelijk op hun voorraad zitten in de hoop dat de prijzen blijven stijgen. Ze hoeven ook niet te verkopen want de Europese export van tarwe is 19% minder ten opzichte van vorig oogstjaar. Met andere woorden: er is genoeg tarwe om een paar extra maanden te wachten.

Zuivel
De melkgarantieprijs is ook in februari weer flink gezakt. Desondanks is de boternotering weer gestegen maar dat lijkt te komen door meer vraag naar boter in verband met Pasen. Ook de vraag naar volle melkpoeder stijgt onder invloed van de ijsbereiders die nu aan het indekken zijn voor het komende seizoen.

Olie
Er is in Zuid-Amerika (Argentinië) voldoende regen gevallen om de opwaartse prijsemoties om te buigen naar fysieke prijsverlagingen in met name soja. Tel daarbij de sterkere Euro (of zwakkere Dollar) op, dan is de import van soja- en raapolie ineens een stuk interessanter geworden door lagere prijzen. Palmolie volgt vooralsnog de soja- en raapoliemarkt en is ook aardig in prijs gezakt.

Terug naar overzicht