Eieren, dat is toch een eitje?

09 juli 2019 |

Iedereen weet dat met eieren over het algemeen kippeneieren worden bedoeld. Maar dan, want je hebt zoveel soorten.

Voor de consument is het al lastig genoeg om een keuze te maken tussen biologisch, mais, scharrel XL of nog zoveel andere soorten. Op het ei zelf staat een code waarmee te traceren is waar het ei vandaan komt. Het eerste getal geeft aan hoe een kip geleefd heeft:

0= biologische ei
1= vrije-uitloopei of grasei
2= scharrelei of rondeelei
3= koloniehuisvesting. Dit nummer zal je niet aantreffen op eieren in de supermarkt, maar mogelijk wel ergens anders of in het buitenland. Dit was eerst het nummer voor kooi-ei, maar dat is vanaf 2012 verboden. (bron Voedingscentrum).

Vervolgens staat de landcode erop, daarna staat de code van het leghennenbedrijf met daarin eventueel het stalnummer.

Daarnaast is er ook nog een standaard voor Beter Leven, een initiatief van de Dierenbescherming welke gaat over het dierenwelzijn van de leghennen. De classificering gaat van 1 ster tot 3 sterren. Bij 1 ster is er een overdekte uitloop en afleidingsmateriaal voor de leghennen. Daarnaast mogen er maximaal 6.000 hennen in een groep zitten. Bij 2 sterren is daarnaast een vrije uitloop naar buiten. Bij 3 sterren is de oppervlakte van de binnenruimte groter (6.7 hennen per m2 t.o.v. 9 hennen per m2).

Zo kan een biologisch ei automatisch gecertificeerd worden voor 3 sterren. Een rondeelei wordt weliswaar geclassificeerd als scharrelei, maar voor het dierenwelzijn krijgt men 3 sterren.

Scharrelei is in Nederland de minimale standaard. Dat geldt echter niet voor het buitenland waar nog steeds verrijkte kooi-eieren aanwezig zijn. Verrijkte kooi-eieren zijn de goedkoopste eieren daar de boer het minst hoeft te investeren in ruimte. Voor biologische eieren moet een boer het meest investeren, waardoor de prijs hiervan hoger ligt. Binnen Europa zijn verrijkte kooien tot 2025 toegelaten.

Beko Groothandel heeft bewust de keuze gemaakt om voor de vloeibare Beko Huysmerk eiproducten scharreleieren te gebruiken als grondstof. Deze keuze is vooral gemaakt omdat de consument verwacht dat de ambachtelijke bakkerij juist met scharrelei werkt. Ook de Retail is inmiddels grotendeels overgegaan op scharrelei.

Voor de verse eieren is de standaard ook op minimaal scharreleieren gelegd. Daarnaast heeft Beko Groothandel de keuze gemaakt voor de bruine eieren, daar de schaal van de witte eieren zwakker is, wat problemen kan geven bij het tikken van de eieren.

Terug naar overzicht